เลือก pg789-24 แล้วได้คำสำคัญ “การผจญภัยในโลกเสมือนจริง” เพื่อสร้างชื่อบทความ ภาษาไทย 1 ได้ดังนี้: “การผจญภัยในโลกเสมือนจริง: ประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้น

การผจญภัยในโลกเสมือนจริง: ประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้น” – pg789-24: ประเทศไทย